Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Wat is brandveiligheid

  Brand ontstaat door een reactie tussen drie verschillende elementen: brandstof, ontstekkingsbron en zuurstof. Brandpreventie behelst het voorkomen van deze reactie. Hoe kunnen we dan brand voorkomen in uw omgeving? Graag enkele voorbeelden om je al op weg te helpen welke materialen wij kunnen behandelen en hoe hieraan te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld voor uw hotel/restaurant of cinema en alle algemene(vlucht) ruimten die bij brand veilig dienen te blijven en daarbij kan NOFLAME u tot dienst zijn met de producten en advies op maat.

  Een brand kan enorme gevolgen hebben voor de betrokkenen. Denk aan het verlies van mensenlevens, het oplopen van brandwonden en het kwijtraken van persoonlijke bezittingen. Ook voor ondernemers kunnen de gevolgen ingrijpend zijn: meer dan de helft van de bedrijven die met een grote brand te maken krijgt, gaat binnen drie jaar failliet. Bovendien heeft iedere brand een niet te onderschatten impact op de omwonenden en het milieu: de bodem, het oppervlaktewater en de lucht worden altijd vervuild.

   

  Een eerste stap voor brandveiligheid is maatregelen nemen om uw producten en gebouw zo brandwerend mogelijk uit te voeren.
  Je kunt verschillende maatregelen treffen om de brandveiligheid van een gebouw te verbeteren, zoals het plaatsen van brandwerende deuren en het installeren van rookmelders, brandalarmen en sprinklersystemen. Dit zijn uitstekende middelen om de brandveiligheid van een gebouw te verbeteren, maar als je brandschade wilt minimaliseren, is het plaatsen van brandvertragende materialen een belangrijke eerste stap voor effectieve brandbeveiliging. NOFLAME producten zijn gemaakt om stabiliteit te blijven bieden bij blootstelling aan gloeiend hete vlammen. Ze helpen de structuur van het gebouw te behouden en zorgen ervoor dat mensen meer tijd hebben om het gebouw veilig te verlaten en dat een brand nu volledig uitslaat.

  Sommige materialen produceren bij een brand brandbare gassen, die tot een explosieve verbranding kunnen komen. Deze explosieve verbranding wordt een flash-over genoemd. NOFLAME produceert bij brand geen brandbare gassen en draagt dan ook niet bij aan het ontstaan van een flash-over.

   

  Brandveilige oplossingen
  NOFLAME heeft voor uiteenlopende toepassingen brandveilige oplossingen ontwikkeld die in de hoogste Europese brandklassen vallen, waaronder voor:

  • Houten constructies/balken/plafonds/borstwering ect.
  • PVC plafonds/ wandafwerking/ reclame uitingen
  • Decoratie materialen in openbare ruimte
  • Kertsversiering kerstbomen/ in bv winkelcentra
  • Kunstgras/bomen in binnensituaties in hotels en restaurants ect.
  • Gordijnen/stoffering/vloerkleden in cinema’s stadions hotels ect.
  Noflame kan worden aangebracht volgens EURO NORM NEN EN 13501-1 en wordt niet meegenomen in de vuurlastberekening volgens NEN 6090. Brandbare materialen dienen altijd meegenomen te worden in de vuurlastberekening.